“ และฉันไม่มีความกล้าหาญ” Roz กล่าว

“ และฉันไม่มีคว…