ฉันบอก Piero เกี่ยวกับความรักใน Whitman ของฉัน

ฉันบอก Piero เก…