“แม่และน้องชายของฉันอาศัยอยู่ที่ 123rd Street ใน New York

“แม่และพี…