“ ฉันรู้สึกมีความสุขกับประสบการณ์” Maire กล่าว

“ ฉันรู้สึกมีคว…