ความกล้าหาญคือ Faitli Witkout Proof

ความกล้าหาญคือ Faitli Witkout Proof แครอลซึ่งเป็นนักเขียนและบรรณาธิการที่มีลูกสองคนเติบโตขึ้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับความกล้าหาญในขณะเดียวกันก็มีปิรามิดที่เม็กซิโก แครอลเขียนถึงฉันว่าเธอครั้งหนึ่ง“ ตัดสินใจอย่างกล้าหาญที่จะปีนขั้นตอนที่เก้าสิบเอ็ดของ Chichen Itza” แต่ครึ่งทางเธอก็แข็งตัวด้วยความกลัวที่สูงเป็นอัมพาต มันรู้สึกเหมือน“ ช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของฉัน” เธอกล่าว “ ฉันไม่มีความช่วยเหลือ…