ความกล้าหาญคือ Faitli Witkout Proof

ความกล้าหาญคือ …