เฮมิงเวย์เรียกตัวเองว่า “Cubano sato”

เฮมิงเวย์เรียกต…