เคล็ดลับ AT-A-GL ANCE:

เคล็ดลับ AT-A-GL ANCE: ช้าลงและอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 1. ช้าลงด้วย “วันราคะ” และล้อมรอบตัวเองด้วยองค์ประกอบที่คุณรัก: อาหารที่ชื่นชอบไวน์หนังสือเพลง, เสื้อผ้าเพื่อนหรือเรื่องราวเพื่อ หุ้น 2. เป็นนักเขียนในหนึ่งวัน ลิ้มรสความรู้สึกทั้งหมดของคุณทีละครั้ง ความสุขในการสร้างการเปรียบเทียบการใช้คำเพื่อค้นพบวิธีใหม่ในการสัมผัสการเดินทางทางประสาทสัมผัสของคุณ…