ฉันชื่นชมมาเบลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทั่วประเทศ

ฉันชื่นชมมาเบลซ…