ประสบการณ์นั้นสอนฉันว่าแม้ต้องเผชิญกับความกลัวอย่างที่สุด

หลายปีต่อมาไมเค…