ฉันพยายามเวลาเพื่อที่ฉันจะกระโดดเมื่อน้ำอยู่ที่จุดสูงสุด

“ ฉันพยายามทำเว…