ไมเคิลอยู่ที่จาไมก้ามีเบียร์เงียบ ๆ ที่บาร์

ไมเคิลอยู่ในจาไ…