ฉันมีปัญหาบางอย่างย้อนกลับไปในอเมริการักษาความงามเอาไว้

“ ฉันมีปัญหาบาง…