ฉันมาจากครอบครัวนักดนตรีและเรียนเปียโนตั้งแต่อายุห้าขวบ

“ฉันมาจาก…