ฉันสังเกตเห็นหนึ่งในครูสอนตีกลองของโรงเรียนสอนเต้น

ฉันสังเกตเห็นว่…