เกิดอะไรขึ้นกับเรา

เกิดอะไรขึ้นกับเรา ฉันเก็บความคิดเหล่านี้ทิ้งไว้ในใจฉันขณะที่ฉันมุ่งหน้าไปยังเส้นทางของเฮมิงเวย์ ฉันนอนที่โรงแรม Ambos Mundos ที่ชั้นล่างของห้อง Hemingway’s Room 511 ซึ่งเขามีความสัมพันธ์กับนาง M. หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจของตัวละคร Helene Bradley ใน…