ดังนั้นเขาจึงเข้าไปในห้องอื่นและฟังเพลง

“ดังนั้นเ…