Site Loader
สมัคร HUC99

บนระเบียงที่ไร่หนึ่งร้อยเอเคอร์ของ Gallman พนักงานของเธอเสิร์ฟขนมพัฟอันอบอุ่นบนจานเงินและเบียร์ขิงเย็น ๆ ในถ้วยพิวเตอร์ แขกผู้มีอาหารกลางวันของ Kuki ในวันนั้นรวมชายคนหนึ่งจากกองทุนสัตว์ป่าโลกโลกผู้แทนจากหน่วยบริการสัตว์ป่าของเคนยาและสมาชิกอเมริกันของคณะกรรมการอนุรักษ์แรดดำ

Post Author: HUC99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *