Site Loader
สมัคร HUC99

ในฐานะเด็กผู้หญิง Blixen อาศัยอยู่ในเดนมาร์กและพบเพื่อนในหนังสือ ตัวละครที่จะมาเป็นครูของเธอซึ่งเธอจะได้พบเจอในจินตนาการของเธอ ในฐานะผู้ใหญ่ Blixen จะเขียนถึงเพื่อนในวัยเด็ก:“ ตัวละครชาวเดนมาร์ก” เธอกล่าวว่าเป็นเหมือน“ แป้งโดยไม่ต้องฟูส่วนผสมทั้งหมดที่ให้รสชาติและการบำรุงมี แต่องค์ประกอบที่ทำให้แป้งสามารถเปลี่ยนได้ ลุกขึ้นยืนถูกทิ้ง “

Post Author: HUC99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *