Site Loader
สมัคร HUC99

แผนที่สำหรับหนังสือ tliis: วิธีเริ่มต้นการเดินทางของคุณ
เรื่องราวทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้สำรวจวิธีการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนและวิธีการเดินทางหรือสภาวะการเดินทางของจิตใจสามารถเปลี่ยนชีวิตประจำวันของเราได้ ในหนังสือเล่มนี้คุณจะเดินทางไปยังหลายส่วนของโลกพบกับนักเดินทางข้ามส่วนและเดินตามรอยเท้าของนักเขียนในตำนานไปยังสถานที่โปรดของพวกเขา: ไปยังอิตาลีของ DH Lawrence, กรีซของ Henry Miller, แอฟริกาของ Isak Dinesen, Ernest คิวบาของเฮมิงเวย์, มาเบลดอดลู่หานนิวเม็กชิโก, Ed Abbey’s Arizona, และอาร์เจนตินาของ Jorge Luis Borges คุณจะได้พบกับนักเดินทางจากหลากหลายประเทศภูมิหลังและวัยต่าง ๆ ทุกคนที่มีรูปร่างตามการเดินทาง

Post Author: HUC99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *